Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

   Đơn Phúc khảo Tải về

   Đơn Xét tốt nghiệp Tải về

   Đơn Xét tốt nghiệp bổ sung Tải về

   Đơn xin đăng ký học lại Tải về

   Bảo lưu kết quả tuyển sinh Tải về

   Chuyển địa điểm học (hệ VLVH) Tải về

   Xác nhận sinh viên (Xin hoãn NVQS) Tải về

   Chuyển ngành Tải về

   Thôi học Tải về

   Bảo lưu kết quả Tải về

   Miễn môn học Tải về

   Gia hạn học phí Tải về

   Tạm dừng, bảo lưu Tải về

   Mẫu giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (SV đã được công nhận tốt nghiệp) Tải về

   Mẫu giấy chứng nhận Đã tham gia khóa học (SV đã hoàn thành chương trình học nhưng chưa được xét tốt nghiệp) Tải về

   Đơn xin tra cứu điểm thi Tải về

   Đơn xin miễn giảm học phí diện chính sách Tải về

   Đơn xin giảm học phí diện hộ nghèo Tải về

   Phiếu thanh toán tài sản Tải về

   Giấy giới thiệu sinh viên đi thực tập Tải về

Số lần xem trang : :10554
Nhập ngày : 22-05-2008
Điều chỉnh lần cuối :12-11-2012

Thông tin Sinh Viên(22-04-2019)

Danh sách thi khoa CNTT(07-05-2010)

Đề cương chi tiết môn Trí tuệ nhân tạo(16-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Toán rời rạc(16-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Thiết kế hướng đối tượng(16-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Phương pháp tính(16-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Chuyên đề hệ thống thông tin(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn phân tích thiết kế hệ thống thông tin(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Lập trình mạng 2(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Hệ quản trị cơ sở dữ liệu(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Cơ sở dữ liệu nâng cao(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Lý thuyết đồ thị(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Lập trình mạng 1(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Đồ họa máy tính(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn nhập môn tin học(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Lập trình A2(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Lập trình A1(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Cơ sở dữ liệu(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Lập trình Web(15-09-2008)

Đề cương chi tiết môn Lập trình B(15-09-2008)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám một một một hai

Xem trả lời của bạn !